ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΑΝΟΧΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΩΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΧΟΡΟ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ